0x80070643

Felkoden 0x80070643 är vanligtvis kopplad till Windows Update eller installationen av Microsoft-programvara, inklusive installationer av .NET Framework. Detta fel kan uppstå av olika anledningar, såsom problem med Windows Update-tjänsten, korruption i systemfiler, problem med .NET Framework självt eller konflikter med antivirusprogram.

Här är allmänna steg för att felsöka och potentiellt lösa detta fel:

  1. Starta om din dator och försök igen: Ibland kan det räcka att starta om datorn för att lösa problemet genom att rensa bort tillfälliga glitchar som påverkar uppdaterings- eller installationsprocessen.
  2. Kör felsökaren för Windows Update: Windows inkluderar en inbyggd felsökare som automatiskt kan hitta och åtgärda vissa vanliga problem med Windows Update. Du kan köra denna felsökare från Inställningar-appen under Uppdatering & Säkerhet > Felsök > Ytterligare felsökare > Windows Update.
  3. Kontrollera ditt antivirusprogram: Ibland kan antivirusprogram störa installationen av uppdateringar eller ny programvara. Inaktivera tillfälligt ditt antivirusprogram och se om det löser problemet. Kom ihåg att aktivera det igen efteråt.
  4. Reparera .NET Framework: Om felet är relaterat till .NET Framework kan du försöka reparera det. Microsoft tillhandahåller ett reparationsverktyg för .NET Framework, eller så kan du gå till Kontrollpanelen, under Program och funktioner, och välja .NET Framework-versionen för att reparera.
  5. Installera den senaste versionen av .NET Framework manuellt: Om reparation inte fungerar kan det vara nödvändigt att ladda ner och installera den senaste versionen av .NET Framework direkt från Microsofts webbplats.
  6. Använd Systemfilskontrollen (SFC): Kör verktyget Systemfilskontrollen för att reparera saknade eller korrupta systemfiler. Öppna Kommandotolken som administratör och skriv sfc /scannow, tryck sedan på Enter.
  7. Kontrollera uppdateringar manuellt: Ibland kan det hjälpa att manuellt kontrollera efter Windows-uppdateringar för att lösa problem som hindrar andra uppdateringar eller installationer från att fortsätta.
  8. Utför en ren start: Att starta datorn med ett minimalt antal drivrutiner och startprogram kan hjälpa till att avgöra om bakgrundsprogram stör uppdateringen eller installationen.

Om dessa steg inte löser problemet kan det vara nödvändigt att leta efter mer specifika lösningar relaterade till det exakta sammanhanget där felet uppstår (t.ex. vid installation av en specifik applikation eller under en specifik Windows-uppdatering).