Så skyddar dej emot skräp post.

Att får mycket skräp E-post är jobbigt.

För att skydda dig mot spam finns det flera effektiva strategier:

  1. Använda spamfilter: De flesta e-posttjänster har inbyggda spamfilter som hjälper till att sortera bort oönskade e-postmeddelanden. Se till att dessa är aktiverade och konfigurerade korrekt. Även program som Thunderbird har bra skräp skydd.
  2. Var försiktig med din e-postadress: Undvik att dela din e-postadress offentligt på internet. Använd alternativa e-postadresser för onlineforum eller prenumerationer.
  3. Var skeptisk till okända avsändare: Öppna inte e-postmeddelanden från okända avsändare, och klicka inte på länkar eller bilagor i dessa meddelanden.
  4. Använd starka lösenord och tvåfaktorsautentisering: Detta hjälper till att skydda ditt e-postkonto från att bli hackat och använt för att sprida spam.
  5. Uppdatera ditt e-posts skydd: Se till att din e-postklient och eventuella säkerhetsprogram är uppdaterade med de senaste säkerhetsuppdateringarna.
  6. Lär dig känna igen spam: Många spam-e-postmeddelanden har gemensamma kännetecken, som stavfel, orealistiska erbjudanden eller okända avsändare.
  7. Anmäl spam: De flesta e-posttjänster tillåter dig att markera e-post som spam, vilket hjälper till att förbättra spamfiltrens effektivitet.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du minska mängden spam du får och skydda dig själv från potentiella hot som kan följa med dessa oönskade meddelanden.