Så får du fram WiFi lösenordet i Windows 10/11

Har man tappat bort nyckel till nätverket, så får man ibland leta i anslutna datorer. Då kan detta knep vara bra.

Ibland kan man hamna i situationer när man tappat lösenordet till sitt wifi-nätverk. Då kan detta knep vara bra.

För att hitta det sparade Wi-Fi-lösenordet i Windows 10 kan du följa dessa steg:

  1. Öppna Kommandotolken som administratör:
  • Högerklicka på Start-knappen (eller tryck på Win + X) och välj ”Kommandotolken (Admin)” eller ”Windows PowerShell (Admin)” beroende på din version av Windows.
  1. Ange följande kommando för att visa alla profiler som är sparade på din dator:
   netsh wlan show profiles

Detta listar alla Wi-Fi-nätverk som din enhet har anslutit till.

  1. Ange följande kommando för att se lösenordet för ett specifikt nätverk:
  • Ersätt ”NÄTVERKSNAMN” med namnet på det Wi-Fi-nätverk vars lösenord du vill se:
netsh wlan show profile name="NÄTVERKSNAMN" key=clear

Under rubriken ”Säkerhetsinställningar” i resultatet, kommer du att se ”Nyckelinnehåll”, vilket är lösenordet för det Wi-Fi-nätverket.

Detta är ett säkert och snabbt sätt att hitta ditt sparade Wi-Fi-lösenord i Windows 10.


Kommentarer

Lämna ett svar