Felsökning av Windows Update-fel (0x80070643)

Felsökning av Windows Update-fel (0x80070643)

Att hålla ditt Windows-operativsystem uppdaterat är viktigt för att säkerställa att din dator är skyddad mot säkerhetshot och att den fungerar optimalt. Men ibland kan uppdateringar misslyckas, och ett vanligt felmeddelande som användare kan stöta på är felkod 0x80070643. Här följer en guide för att förstå och åtgärda detta problem.

Vad är felkod 0x80070643?

Felkod 0x80070643 indikerar att ett problem uppstod under installationen av en Windows-uppdatering. Detta kan bero på en rad olika faktorer, inklusive problem med systemfiler, tjänster eller skadade uppdateringskomponenter.

Steg för att lösa problemet

1. Kör Windows Update-felsökaren

Windows har en inbyggd felsökare som kan identifiera och åtgärda många vanliga problem med uppdateringar.

 • Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Felsök > Ytterligare felsökare.
 • Välj ”Windows Update” och kör felsökaren.
2. Starta om Windows Update-tjänsten

Ibland kan en enkel omstart av Windows Update-tjänsten lösa problemet.

 • Öppna Kommandotolken som administratör.
 • Skriv följande kommandon och tryck Enter efter varje:
 net stop wuauserv
 net stop cryptSvc
 net stop bits
 net stop msiserver
 • Byt namn på mapparna SoftwareDistribution och Catroot2:
 ren C:\Windows\SoftwareDistribution SoftwareDistribution.old
 ren C:\Windows\System32\catroot2 Catroot2.old
 • Starta om tjänsterna:
 net start wuauserv
 net start cryptSvc
 net start bits
 net start msiserver
3. Installera uppdateringen manuellt

Om problemet kvarstår kan du försöka att installera uppdateringen manuellt.

4. Utför en SFC-skanning

Systemfilsgranskaren (SFC) kan hjälpa till att reparera skadade systemfiler.

 • Öppna Kommandotolken som administratör.
 • Skriv följande kommando och tryck Enter:
 sfc /scannow
 • Vänta tills skanningen är klar och följ eventuella instruktioner.
5. Kontrollera disken efter fel

Diskfel kan ibland orsaka problem med uppdateringar.

 • Öppna Kommandotolken som administratör.
 • Skriv följande kommando och tryck Enter:
 chkdsk /f /r
 • Följ eventuella anvisningar för att schemalägga en kontroll och starta om datorn.

Slutsats

Att stöta på felkod 0x80070643 vid Windows-uppdateringar kan vara frustrerande, men genom att följa dessa steg kan du ofta lösa problemet och få dina uppdateringar installerade korrekt. Om problemet kvarstår efter att du har provat dessa lösningar, kan det vara nödvändigt att kontakta Microsofts support för ytterligare hjälp. Att hålla ditt system uppdaterat är avgörande för både säkerhet och prestanda, så det är värt ansträngningen att felsöka och lösa dessa problem.


Kommentarer

Lämna ett svar